Επικοινωνία

BlueMed Νίκος Μίγκος & Σια Ε.Ε.
Κολοκοτρώνη 25 με Γενναδίου
55337 – Τριανδρία
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
τ: +30 2310 914313
φ: +30 2310 914341
e: info@bluemedical.gr